April 17 2014

biblioklept:

My Friend Pierrot — Max Ernst

biblioklept:

My Friend Pierrot — Max Ernst

(via moschops911)

4:51am   |   Notes: 25  

(Source: dandanpow, via sharashkina)

4:50am   |   Notes: 10668  

(Source: blkwitch, via lagodilot)

4:48am   |   Notes: 136  

(via hellsquidsintl)

4:38am   |   Notes: 1535  
boomerstarkiller67:

Infinity One - art by Jim Steranko (1970)

boomerstarkiller67:

Infinity One - art by Jim Steranko (1970)

(via hellsquidsintl)

4:14am   |   Notes: 260  

April 15 2014

 

 

(via androphilia)

6:10am   |   Notes: 28  

April 14 2014

(Source: islayme, via lagodilot)

8:30am   |   Notes: 128  

(Source: sadboysclub, via ohsomedayy)

4:08am   |   Notes: 7356  

April 9 2014

(Source: alittlebithazy, via marc-jcubs)

4:58am   |   Notes: 85  

(Source: catburger, via hotmonsters)

4:57am   |   Notes: 8562